zondag 23 november 2008

100 keer eerlijk

Wat heb je in je leven al een keer gedaan? Maak dat maar vet. Zij deed het. Het sneeuwt en ik wil niet naar buiten. Feijenoord wint van ADO en ik verdrijf mijn tijd.

1. Started your own blog - een eigen blog begonnen
Eentje? Ik heb er inmiddels acht, waarvan drie openbaar voor allemaal. Klik maar eens door naar de gebiedende wijsjes en de lezende vrouwen, ze hebben veel te weinig lezers.
2. Slept under the stars - geslapen onder de blote hemel
In Urecht, op het gemeenschappelijke dakterras, vaker dan eens, met de lange liefde.
3. Played in a band - gespeeld in een band
Zingen, is dat ook spelen? Dan wel eens, improviserend, op schoolavonden.
4. Visited Hawaii - op Pampus geweest
5. Watched a meteor shower - ‘n vallende sterrenregen gezien
Met de kinderen, in Drenthe op buitenkunst. "Zou ik dit later nog weten?" vroeg me de jongste. Ik wel.
6. Given more than you can afford to charity - meer dan je kon missen aan een goed doel geschonken
Ik ben een ramp met mijn eigen geld, dus ook dit is me overkomen.
7. Been to Disneyland - de Efteling bezocht
8. Climbed a mountain - het drielandenpunt beklommen
9. Held a praying mantis - een sprinkhaan gevangen
10. Sang a solo - een solopartij gezongen (voor publiek)
Als kind zong ik het Lied van de Week voor, twintig jaar later was ik de maagd van Bach's Johannes.
11. Bungee jumped - gebungeejumped
12. Visited Paris - Parijs bezocht
Maar in Berlijn was ik nog niet.
13. Watched a lightning storm at sea - in een onweersstorm op zee gezeten
Van Hoek van Holland naar Harwich. De stapels borden kletterden tegen de grond.
14. Taught yourself an art from scratch - jezelf een kunstvorm aangeleerd
15. Adopted a child - een kind geadopteerd
16. Had food poisoning - bij Van der Valk gegeten.
17. Walked to the top of the Statue of Liberty - Op de Domtoren gestaan
Pas nadat ik uit Utrecht verhuisd was.
18. Grown your own vegetables - je eigen groenten gekweekt
In klas 5 had ik een schooltuintje. De zigeuners (die je zo nog mocht noemen) aten mijn sla en radijsjes.
19. Seen the Mona Lisa in France - de Nachtwacht gezien
20. Slept on an overnight train
Al zeker tien keer. Op z'n allergoedkoopst en brakst en ook al heel luxe, in een echt bed met een zeepje van Her Majesty the Queen.
21. Had a pillow fight - een kussengevecht gehad
22. Hitch hiked - gelift
Ik ben van voor de OV-studentenkaart.
23. Taken a sick day when you’re not ill - je ziek gemeld, terwijl je alleen een kater had…
Wel naar huis gestuurd toen ik (als enige) op kwam dagen na een woeste nacht met de halve afdeling.
24. Built a snow fort - een zandkasteel gemaakt
25. Held a lamb - lamskoteletjes gegeten
En nog erger (en lekkerder): lamstongetjes
26. Gone skinny dipping - naakt gezwommen in ‘n lichtende zee
Staat op de verlangenlijst.
27. Run a Marathon - een (halve) marathon gelopen
28. Ridden in a gondola in Venice - gepunterd in Giethoorn
29. Seen a total eclipse - een maans- of zonsverduistering gezien
In Borculo, voor het brandweermuseum, met de volbeladen vakantiefiets tussen de benen.
30. Watched a sunrise or sunset - de zon zien opgaan
31. Hit a home run - gescoord met korfbal
32. Been on a cruise - een rondvaart gemaakt in Amsterdam
33. Seen Niagara Falls in person - op de Oosterscheldedam geweest
34. Visited the birthplace of your ancestors - de geboorteplaats van je voorouders bezocht
35. Seen an Amish community - ‘n echte Staphorster familie gezien
36. Taught yourself a new language - jezelf een vreemde taal geleerd
37. Had enough money to be truly satisfied - genoeg geld gehad om tevreden mee te zijn
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person - de Westertoren gezien
39. Gone rock climbing - op een klimwand geklommen
40. Seen Michelangelos David - het vrouwtje van Stavoren gezien
41. Sung karaoke - meegelald met Jantje Smit
42. Seen Old Faithful geyser erupt - de geiser uitgewaaid gehad tijdens het douchen
43. Bought a stranger a meal at a restaurant - iemand een frietje mét aangeboden
Van de week gaf ik bijna iemand €20,10. Tot ik de sigaretten in haar tas zag en ze haar schoenen op de bank zette. Moralist and proud to be. ;-)
44. Visited Africa - America bezocht (in Limburg, of Drenthe)
45. Walked on a beach by moonlight - bij maanlicht langs het strand gelopen
Wat hebben ze in deze lijst met het strand? Als je jaren in Voorburg hebt gewoond, kent het strand geen geheimen.
46. Been transported in an ambulance - in ‘n ambulance gelegen
47. Had your portrait painted - je portret laten schilderen (géén karikatuur in Parijs…)
48. Gone deep sea fishing - wezen zeevissen
49. Seen the Sistine Chapel in person - de Grote Kerk (in ‘t echt) van binnen gezien
Welke Grote Kerk, die in Delft? Dan allebei.
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris - op de Eiffeltoren geweest.
51. Gone scuba diving or snorkeling - gesnorkeld in het golfslagbad
52. Kissed in the rain - staan bekken in een bui
Language!
53. Played in the mud - op Lowlands geweest met regen…
'k Herinner me wel kletsnatte Parkpop en Pinkpop
54. Gone to a drive-in theater - naar een openluchtfilmfestival geweest
Geen filmfestival. Wel honderd jaar geleden de Passiespelen in Tegelen gezien.
55. Been in a movie - in een film- of televisiescène verschenen
In 1980 gestraatinterviewd voor Hier en Nu, telt dat?
56. Visited the Great Wall of China - over de Afsluitdijk gefietst
Dat laatste - saai!
57. Started a business - een eigen onderneming begonnen
58. Taken a martial arts class - ooit ‘n kunstwerk gemaakt
Mag ik het hele jaar?
59. Visited Russia - In Rusland geweest
60. Served at a soup kitchen - soep geserveerd
61. Sold Girl Scout Cookies - kinderpostzegels verkocht
Surinameglazen, Zendingskalenders, o gruwel.
62. Gone whale watching - op zeehondentocht geweest
Wel en passant een paar zeehondjes gezien, op Vlieland, vorig jaar.
63. Got flowers for no reason - zomaar tulpen gekocht
Eén van mijn grootste hobby's.
64. Donated blood, platelets or plasma - bloed gedoneerd, of een ander orgaan…
Bloed jarenlang, tot ze me niet meer wilde hebben, zo moeilijk als mijn aderen te vinden zijn ...
65. Gone sky diving - parachute gesprongen
66. Visited a Nazi Concentration Camp - in Westerbork geweest
67. Bounced a check - met een geblokkeerde pinpas bij de kassa van de Albert Heijn gestaan.
68. Flown in a helicopter - in een wentelwiek gevlogen
69. Saved a favorite childhood toy - een dierbaar speelgoed van vroeger bewaard
Als ik ooit aan de zolder toekom, wie weet wat ik allemaal vind.
70. Visited the Lincoln Memorial - het graf van Willem van Oranje bezocht
71. Eaten Caviar - kibbeling gegeten
72. Pieced a quilt - een sprei gehaakt
73. Stood in Times Square - Midden op de Dam gestaan
74. Toured the Everglades - gekanood in de Weerribben
75. Been fired from a job - ontslagen
76. Seen the Changing of the Guards in London - op het Binnenhof bekende politici gekeken.
77. Broken a bone - iets gebroken
78. Been on a speeding motorcycle - achterop een snelle motorfiets gezeten.
Nou, snel? 't Stormde hevig en we moesten naar de Meerpaal in Dronten. Eens, maar niet snel meer.
79. Seen the Grand Canyon in person - aan de Mirnsemer Klif gestaan
80. Published a book - een boek uitgebracht.
Verlangenlijst!
81. Visited the Vatican - de Basiliek van Breda bezocht
82. Bought a brand new car - een nieuwe auto gekocht
83. Walked in Jerusalem - in Jeruzalem gewandeld
84. Had your picture in the newspaper - in de krant gestaan
85. Read the entire Bible - de gehele bijbel gelezen
En ook nog de Deutero-Kanonieke boeken
86. Visited the White House - Palijs Soestdijk bezocht
87. Killed and prepared an animal for eating - je eigen eten geslacht
88. Had chickenpox - de mazelen gehad
89. Saved someone’s life - iemands leven gered
90. Sat on a jury - in een jury gezeten
Elk bedrijf moet schatplichtig zijn aan de opleiders van de werknemers - en daar doe ik graag aan mee.
91. Met someone famous - een BN-er gezoend
Die jongen die later Christus zong in de Matthaus, telt die mee?
92. Joined a book club - lid geweest van de ECI
Boek en Plaat was het geloof ik, en te lang, zoals iedereen.
93. Lost a loved one - een dierbare verloren
De paradox van het leven. Als je zelf maar oud genoeg wordt ...
94. Had a baby - een kind gebaard
Twee zelfs.
95. Seen the Alamo in person - Adamo in levende lijve gezien
96. Swam in the Great Salt Lake - gezwommen in het IJsselmeer
97. Been involved in a law suit - een rechtszaak aan de broek gehad
98. Owned a cell phone - een telefooncel gehad
99. Been stung by a bee - door een bij gestoken
100. Read an entire book in one day - een heel boek in één dag uitgelezen
Leven is lezen

2 opmerkingen:

Elsje zei

You do own a cell phone, sweetie! :-)
Verder een superlijstje, mooi dat je het onderscheid tussen de NL en ENG lijst hebt gemaakt. Hrm... dit vraagt om bijstelling van mijn eigen lijstje... (not)

Ria Kock zei

Jeetje, wat een lange lijst en wat geef je er een leuke draai aan;-)
Wat je Lezende Vrouwen blog betreft, daar kijk ik regelmatig... Wat is die van "Jeunes femmes prenant le soleil incognito" grappig!
En in het geval van de blauwe bladeren geef ik je eigenlijk wel gelijk, Ina, ik geef soms wat teveel weg;-)

 

blogger templates | Make Money Online